CDBurnerXP 4.5.8.6795

CDBurnerXP 4.5.8.6795

Canneverbe Limited – 4,2MB – Freeware – Windows
ra khỏi 419 phiếu
Editor's Choice Award 4 Stars User Rating
Tất cả mọi người, ngay cả công ty, có thể sử dụng nó miễn phí. Nó bao gồm phần mềm quảng cáo hoặc tương tự như các thành phần độc hại. Tính năng chính bao gồm: ghi tất cả các loại đĩa đĩa CD âm thanh có hoặc không có những khoảng trống giữa các bài nhạc ghi và tạo ISO tập tin dữ liệu xác minh sau khi quá trình đốt cháy tạo ra khả năng khởi động đĩa giao diện đa ngôn ngữ bin/nrg để ISO chuyển đổi, đơn giản bìa in ấn và nhiều hơn nữa! Hệ điều hành: Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/Windows 7

Tổng quan

CDBurnerXP là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Canneverbe Limited.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 22.400 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của CDBurnerXP là 4.5.8.6795, phát hành vào ngày 04/11/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 25/08/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 4.2.3.1110, được sử dụng bởi 27 % trong tất cả các cài đặt.

CDBurnerXP đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 4,2MB.

Người sử dụng của CDBurnerXP đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho CDBurnerXP!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 22.400 UpdateStar có CDBurnerXP cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản